Visioon

 • Viia kokku tudengid, õppejõud ja ettevõtjad
 • Aktuaalse äri- ja logistikaalase informatsiooni saamine ja vahetamine
 • Globaalse ja süsteemse mõttelaadi kujundamine
 • Kasulike kontaktide loomine üliõpilaste, õppejõudude ja ettevõtjate vahel
 • Eesti logistikatudengite motiveerimine ja oskuspotentsiaali avamine
 • Võimaldada mitmekülgset isiklikku arengut ja eneseteostust, pakkudes rahvusvahelise projekti reaalse korraldamise kogemust
 • Õppimise motivatsiooni tugevdamine
 • Väliskontaktide laiendamine uute õppimisvõimaluste loomiseks
 • Praktikakohtade võimaluste avardamine
 • Vabade töökohtade ja logistika eriala üliõpilaste kokkuviimine
 • Regionaalse logistikaalase arengu soodustamine

Lisa kommentaar