Kriiside maandamine intermodaalse veo korraldamisel

Intermodaalne vedu ehk mitmete transpordiliikide kombineerimine tundub ainuloogiline lahendus erinevate transpordiliikide parimate omaduste ära kasutamiseks. Paraku praktikutele meenutab mistahes kriise, mida põhjustavad erinevate osapoolte kitsendused ja plaanimuudatused ning nende probleemide kasvamine igas järgnevas lõigus.

Töötoas arutatakse, millistele nõudmistele peaksid transpordi ja logistika ettevõtete pakutavad teenused vastama, et nad oleksid rakendatavad intermodaalses veo planeerimises kriise tekitamata. Arutelu üheks püüdluseks on ka ennustada, millal suudetakse luua IT- lahendus, mis suudaks prognoosida enamlevinud kaupade intermodaalse veo marsruuti, aega ja maksumust nii, nagu google maps seda täna suudab reisijateveo puhul teha.

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 20 inimest.