fbpx

Logistikaseminar

Toetajad

DSV Estonia AS pakub ja haldab tarneahelate lahendusi tuhandetele ettevõtetele iga päev ülemaailmselt. Ettevõte asutati aastal 1976. Nad soovivad olla juhtiv ülemaailmne tarnija, kes täidab klientide transpordi- ja logistikateenuste vajadusi, on suunatud ulatuslikule kasvule ja on oma tööstuses kõige kasumlikumad.

DSV haldavab igat transpordiliiki, pakub erinevaid logistikalahendusi ja lisateenuseid. Mis iganes tegevusala ka kliendil poleks, nad suudavad olla valmis.


CMA CGM Global Business Services Estonia OÜ on globaalne ettevõte, mille põhitegevus Eestis on merekonteinerite veo korraldamine, mis hõlmab nii merd kui ka maismaad. CMA CGM Grupil on mitmeid tütarettevõtted, mis spetsialiseeruvad erinevatele logistikavaldkondadele ning esindavad erinevaid brände – nt CEVA, APL, ANL, CNC jt. Globaalsel tasandil töötab ettevõttes 110 000 inimest. Eesti ettevõttes on ligi 500 inimest. Põhiline töövaldkond jaguneb CMA CGM GBS Estonias kolme funktsiooni vahel. Esiteks puhtalt laevade logistikat ja konteinereid hõlmav (operations and logistics), teiseks klienditeenindus (customer service) ning kolmas finantsiline pool (collections).


Gunvor Services AS kuulub edukasse üle maailma tegutsevasse Gunvor Gruppi ning ettevõtte põhiliseks tegevusalaks on merenduse- ja maismaalogistikalahenduste, erinevate finants- ja IT teenuste pakkumine oma grupi ettevõtetele. Ettevõte on alguse saanud Eestis, aastal 2000. Täna töötab Gunvor Services AS kontoris üle 230 töötaja.

Gunvor Grupp kuulub maailma TOP 5 erakapitalil põhinevate Trading House’de sekka. Grupi peakontor asub Genfis, suuremad kontorid on Tallinnas, Singapuris ja Houstonis.


Nordic Speditioni peamiseks tegevusalaks on rahvusvaheline kaupade transport Euroopa, Baltikumi ja Põhjamaade vahel kõikidel temperatuuridel. Nad omavad rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaate- ISO 9001 ja 14001, kindel kinnitus kvaliteedi osas.

Nende lühi- ja pikaajalised jätkusuutlikkuse eesmärgid on selgeks märgiks, et on pühendunud puhtama, vastutustundlikuma ja ausama keskkonna loomisele. Sellise keskkonna loomisele, kus igal inimesel on võimalus elada täisväärtuslikku elu, säästa energiat ja teisi ressursse ning hoida tervist.


Magnum Logistics OÜ kuulub Baltimaade juhtivasse ravimite hulgi- ja jaemüügikontserni Magnum AS, kus nad tegelevad ravimite, tööstus- ja toidukaupade transportimisega riiki. Nende Eesti logistikakeskus on tunnistatud üheks Kesk- ja Ida-Euroopa moodsaimaks. Tänu moodsale tehnoloogiale on nende laoprotsessid efektiivsed, täpsed ja äärmiselt ajasäästlikud.

Magnum Logisticsis töötavad oma ala asjatundjad, kes aitavad eesti inimesi tervemaks muuta! Nad teenindavad ning varustavad haiglaid, apteeke ja teisi tervishoiuasutusi sealjuures tagades, et kõik tellimused oleksid täidetud õigeaegselt ja nõuetekohaselt.


Via 3L on grupp juhtivaid ettevõtteid Balti regioonis, kelle põhivaldkonnaks on lepingulise logistika (3PL) ja rahvusvahelise transpordi teenuste osutamine.

Ettevõte loodi 2001 aastal Eestis ja on tänaseks laienenud ka teistesse Balti riikidesse, opereerides nii Tallinnas, Riias kui Vilniuses.

Ettevõtete käive ulatus 2017/2018 aastal 75 miljoni Euroni. Grupis on üle 500 töötaja ja hallata on üle 73 000 ruutmeetri modernset laopinda, mis võimaldab pakkuda klientidele teenuseid nii tava, jahe kui sügavkülma temperatuuridel.Itella Estonia OÜ ärinime 2016 aastal kasutusele võtnud firma on Soome Posti Gruppi kuuluv rahvusvaheline logistikaettevõte, mis tegeleb Eestis maantee-, mere- ja lennutranspordiga ning laologistika täisteenuse pakkumisega.

Itella on Eestis hinnatud nende positiivse teeninduskogemuse ja pakiautomaadi teenuse pakkumise poolest. Itella töötajad väärtustavad kliendisuhete edukust, uuendusi ja innovatsiooni ning ühtehoidmist. Tublid Smartpost kullerid läbivad kaubikutega aastas rohkem kui 4 500 000 kilomeetrit ning rahvusvaheliste ja siseriiklike vedude autojuhid keskmiselt 2 200 000 kilomeetrit.


DHL Logistics Estonia on Deutsche Post DHL konsterni kuuluv ettevõte, olles seega osa logistikamaailma ühest suurimast ning vanimast transpordiga tegelevast ettevõttest. DPDHL Group on esindatud 590 000 töötajaga enam kui 220 riigis ning territooriumis. Ettevõte portfooliosse kuuluvad kullerveod, maanteetransport, raudteevedu, lennu- ja merevedu, laologistika, lisaväärtusteenused ning tolliteenused.

Eestis tegutseb ettevõte 1994. aastast, jagunedes kolmeks äriüksuseks: DHL Express, DHL Global Forwarding ja DHL Freight. Logistikaseminaril on esindatud maanteetranspordi äriüksus ehk DHL Freight.

 


Balti Logistika AS on ettevõte, mis pakub ekspedeerimise ja tarneahela juhtimise teenuseid Eestis, Lätis ja Leedus. Nende peamine eesmärk on muuta logistikakorraldus klientide jaoks võimalikult lihtsaks.

Balti Logistika teab, et kiirus ja täpsus on olulised nii logistikas kui ka spordis. Seepärast, lisaks transpordimaailma pidevale arendamisele, annavad nad oma panuse ka spordi edendamiseks toetades Eesti laskesuusatajat Johanna Talihärmi.


ACE Logistics Estonia AS on ekspedeerimis- ja logistikaettevõtte, mis on osa Eesti kapitalil põhinevast ettevõttest ACE Logistics Group. ACE Logistics pakub auto-, lennu- ja meretranspordi ekspedeerimise, tollimaaklerluse ja ladustamisteenuseid. ACE Logistics Groupi koosseisu kuulub kümme logistika alal tegutsevat ettevõtet Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes, Soomes ja Ukrainas.

ACE Logistics väärtustab kõrgelt tublisid logistikatudengeid ja logistikaharidust ning on seetõttu toetanud Logistikaseminare järjepidevalt juba esimesest seminarist alates.


Operail AS on rahvusvaheline raudteelogistika ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, veeremi rent, ehitus ja remont. Nende kogemus raudteel ulatub pea 150 aasta taha. Kliente teenindatakse 1520-millimeetrise rööpmelaiusega üle raudteevõrgu Soome lahest kuni Musta mereni ning Baltikumist kuni Jaapani mereni.

Hetkel tegeleb ettevõte esimese lähiregiooni LNG-liiniveduri ehitamisega. Samuti tehakse ettevalmistusi vesinikuveduri ehituseks.


DPD Eesti on osa rahvusvahelisest ettevõttest DPDgroup, mis on omakorda osa Prantsusmaa kontsernist La Poste. Ülemaailmsed DPD 75 000 töötajat on valmis kohale viima 5,2 miljonit saadetist iga päev. Me transpordime kaupa 230 riiki ning meie kliendid saavad pakkide saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutada rohkem kui 42 000 Pickup-punkti. Meie saladus? Me kombineerime uuendusliku tehnoloogia tugeva kohaliku võrgustikuga. See annab meile võimaluse olla paindlik ja mugav teenus meie klientidele.


Eesti Raudtee ajalugu ulatub aastasse 1870. Alates 2009. aastast on riigi omandis tegutsev äriühing, mis vastutab raudtee administreerimisega seotud ülesannete eest. Eesti Raudtee tagab raudteetaristu sujuva opereerimise, majandamise ja hoolduse ning efektiivse liikluskorralduse. Lisaks vastutab ettevõte raudteetaristu toimimise ja arenduse eest ning on partneriks naaberriikide raudteedele piiriüleste küsimuste lahendamisel ja standardite kokkuleppimisel.

Raudteetaristu omanikuna on Eesti Raudteel keskne roll kogu transiidisektori funktsioneerimisel ning vastutus tagada õiglane konkurentsiolukord nii kauba- kui ka reisijateveol. Riigile kuuluva ettevõttena lähtub Eesti Raudtee oma tegevuses riiklikust transpordi arengukavast.


DB Schenkeri logistikaekspertide edulugu pärineb 19. sajandist, kui Gottfried Schenker asutas 1872. aastal Schenker & Co. Esimene kontor avati Eestis 1921. aastal Rataskaevu tänaval Tallinnas, seejärel 1924. aastal Tartus ja 1925. aastal Valgas. Aegu arvestades ja pidevalt arenedes, peetakse silmas DB Schenkeri globaalset eesmärki olla kõige jätkusuutlikum ja keskkonnateadlikum logistikateenuste osutaja maailmas.

AS Schenker tegutseb Eestis aastast 1991 ja pakub regulaarseid veoteenuseid, erinevaid lao-, tollimis-, laialiveo teenuseid, lennu- ja konteinervedusid ning Eesti siseseid vedusid.


Alonewolf on Eesti kapitalil põhinev transpordiettevõte, mis rajati 2006. aastal. Ettevõtte igapäevane töö on seotud väärtusahela justkui nähtamatu, aga ühe kõige nõudlikuma osaga – kaupade kiire ja õigeaegse tarnimisega klientidele.


ELP Logistics OÜ on laoteenustele ja Eestisisestele kaubaveoteenustele spetsialiseerunud logistikaettevõte. Pakub nutikaid lahendusi, mis aitavad klientidel saavutada oma ärilisi eesmärke. Usalda oma laopidamine ja transport EPL-i kätte ning saad muretult keskenduda oma põhitegevusele.

 


Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOGi. eesmärgiks on ostu-, hanke- ja tarneahelate juhtimise edendamine, ühingu liikmete professionaalsete oskuste pidev tõstmine ning arendamine ja selle kaudu Eesti majanduselu ning sotsiaalsfääri parendamine.

PROLOG-il on õigus anda kutseid logistiku, veokorraldaja, kaubakäsitleja ja laopidaja erialal. Lisaks korraldavad nad Tarneahelakonverentsi ning juhivad Tarneahela akadeemiat. PROLOG muudab Logistikaseminari põnevamaks tänu Esseekonkursi sponsoreerimisele.


AS Connecto Eesti on spetsialiseerunud gaasivõrkude, eluliinide-, elektri- ja telekommunikatsioonide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele. Connecto Eesti aastakäive ületab 30 mln. eur piiri, seda tänu ligi 300 oma ala asjatundjale, keda ettevõte Eestis ühendab.

Ettevõte on üle Eesti teostanud mitmeid töid, et kaasaegsele ühiskonnale kindlustada katkematu elektri- ja sideteenuste kättesaadavus. Nende, 653g telekommunikatsioonivõrkude ärivaldkondades.


ELEA on rahvusvahelise ekspedeerimisega ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Organisatsiooni eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule. Käesoleval ajal ühendab ELEA endas 58 rahvusvahelise transpordi ja ekspedeerimisega või muude logistikateenuste pakkumisega tegelevat firmat.

ELEA on ülemaailmselt logistika ja ekspedeerimise erialaorganisatsioone ühendava liidu FIATA esindaja Eestis. FIATA-sse kuulumine annab ELEA-le eelkõige ligipääsu ekspedeerimisalasele informatsioonile globaalses ulatuses, võimaluse välja anda FIATA multimodaalse transpordi dokumente ning võimaluse logistika õppeprogrammi läbinutel saada rahvusvaheliselt aktsepteeritud FIATA diplomid.

 


TTÜ Logistika. Tallinna Tehnikaülikool on ainus ülikool Eestis, kus saab logistika alal magistrikraadi omandada.