REISITINGIMUSED

Broneering ja pilet

Pileti registreerimine (check-in)

Kõik eelmüügist ostetud piletid tuleb enne laeva väljumist registreerida sadama kassas (check-in) või pileti registreerimise terminalis ja vahetada pardakaartide vastu. Peale pileti registreerimist ei ole võimalik reisi enam muuta. Reisi annulleerimisel peetakse kinni 100% reisi maksumusest. Pardakaardid kehtivad ainult nendel märgitud reisil. Pardakaart tuleb esitada laevale minnes. Pardakaart tuleb alles hoida kogu reisi vältel. Kadunud pardakaarti ei hüvitata.

Sõidukita reisijate registreerimist alustatakse 1,5 tundi enne laeva väljumist pileti ja reisidokumendi alusel. Tallinki piletite registreerimine autota reisijatele on D-terminalis 2. korrusel. Laevale pääseb 3. korruselt. Sõidukita reisijate piletite registreerimine (sh. Business Lounge) lõpeb 30 minutit enne laeva väljumist ja pääs laevale suletakse 20 minutit enne laeva väljumist.

Sõidukiga reisijad registreeritakse laevale autode check-in`is pileti, reisidokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse alusel. Tallinki piletite registreerimine autoga reisijatele asub samuti D-terminali juures, palume jälgida suunavaid silte. Juhul kui pileti registreerimisel sõiduki mõõdud ületavad broneeringus näidatud mõõtmed, on reisija kohustatud tasuma hinnavahe. Broneeritust suuremad sõidukid pääsevad laeva tingimusel, et autotekil on vabu kohti.

 

 

 

Kajuti asukoht laevas

Tallink ei saa broneerida ühte konkreetset kajutit laevas või laevaosas, kuid võimaluste korral arvestatakse kliendi soovide ja eelistustega. Kõikides kajutites ja kajutite vahekäikudes on suitsetamine keelatud. Tuleohutusnõuetest ja üleüldisest heaolust johtuvalt on suitsetamine lubatud ainult selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud “Smoking Area” suitsetamisruumides.

Koht kajutis

Tallinki laevadel saab osta ka üksiku koha 2- või 4-kohalises kajutis, v.a. Tallinn-Helsingi liinil. Meestele ja naistele mõeldud kohad asuvad erinevates kajutites. Inva- ja allergiakajutitesse ei ole võimalik üksikuid kohti broneerida. Alla 18-aastasele lapsele ei müüda üksikut kohta kajutis.

Sõidukid

Sõiduki broneerimisel tuleb teatada sõiduki täpsed pikkus- ja kõrgusmõõdud, mis sisaldavad ka võimaliku koorma (suusaboksid, pakiraam, jne.) ning sõiduki registreerimisnumber. Piletite registreerimisel (check-in’is) mõõdetakse sõidukite pikkust ja kõrgust. Kui broneerimisel on teatatud valed mõõdud, siis tuleb reisijal tasuda hinnavahe. Broneeritust suuremad sõidukid pääsevad laeva tingimusel, et autotekil on vabu kohti.

Hinnad ja sõidugraafikud

AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta sõidugraafikuid ja hinnakirju ette teatamata.

 

Isikut tõendavad dokumendid

 

Rahvusvahelise merendusorganisatsiooni IMO (International Maritime Organisation) plenaaristung otsustas 2001. aasta novembris üksmeelselt tugevdada laevade ja sadamate turvakontrolli. Alates 2004. aasta juunikuust jõustusid uued turvalisuse nõuded. Uutest nõudmistest johtuvalt võidakse reisijale määrata lisaturvakontroll, mille käigus tuvastatakse nende isik.

Isikut tõendavateks dokumentideks loetakse

 • pass
 • ID-kaart

Isikut tõendava dokumendi esitamise kohustus on siiski kõikidel reisijatel, kes ületavad piiri. Isikud, kellel puudub isikut tõendav dokument või kes keelduvad selle esitamisest, ei lubata laeva.

Reisija on ise kohustatud hoolitsema oma kehtivate reisidokumentide olemasolu eest. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata kehtetu reisidokumendi või selle puudumise tõttu.

 

Passi- ja viisaeeskirjad

 

– Eestist lahkudes riigipiiri ületaval Eesti kodanikul peab olema reisidokument (Eesti kodaniku pass, ID-kaart, diplomaatiline pass või muu isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud dokument). Eestisse saabudes riigipiiri ületaval Eesti kodanikul peab olema reisidokument, tagasipöördumistunnistus või muu dokument, millega on vastavalt Eesti seadusele lubatud ületada Eesti riigipiiri.

– Eesti riigipiiri ületaval välismaalasel peab olema kehtiv välisriigi reisidokument, Eesti Vabariigi poolt antud välismaalase reisidokument või tagasipöördumise luba, kui seadus või välisleping ei sätesta teisiti.

– Eesti kodanikele on Soome Vabariiki sissesõit viisavaba.

– Reisija on ise kohustatud hoolitsema oma kehtivate reisidokumentide olemasolu eest. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata puudulikult vormistatud või kehtetu reisidokumendi tõttu.

Soome viisat vajavad kodanikud

Shengeni lepinguga ühinenud riigid (sh. Soome ja Rootsi) on ühiselt otsustanud, milliste riikide kodanikele kehtib viisavabadus ning millistele viisakohustus. Euroopa Liitu kuuluva maa kodanikul ei ole Shengeni reeglitele vastavaid liikumispiiranguid. Viisavabalt võib riigis viibida kuni kolm kuud; kui soovitakse jääda kauemaks, tuleb taotleda elamisluba.

Euroopa Liidu kodanike passe piiril enam ei tembeldata ning nende ID-kaart kõlbab samuti reisidokumendiks. Autojuhiload ei ole reisidokument ja nendega piiri ületada ei saa.

Kolmandate maade kodanikele jäävad kehtima endised reeglid, mille kohaselt viisasid ja elamislube taotletakse saatkonna konsulaarosakonnast. Kolmandate maade kodanike reisile registreerimisel kontrollitakse viisa olemasolu ning viisata reisijaid reisile ei registreerita. Pass peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast külastuse lõppu ja olema väljastatud viimase kümne aasta jooksul.

NB! Alates 19. jaanuarist 2007 saavad kodakondsuseta isikud, kellel on Eestis väljastatud kodakondsuseta isiku pass (nn hall pass) ning Eesti elamisluba, sõita Soome ilma viisata (viibimiseks kuni 90 päeva poolaasta kohta juhul kui ei asuta tööle).

Kodakondsuseta isikud saavad reisida ainult kehtiva passi ja elamisloa olemasolul.

Välismaalase või kodakondsuseta isiku ID-kaart ei ole kehtiv reisidokumendina (see on kirjutatud ka ID-kaardi tagaküljele). Kodakondsuseta isiku reisidokumendina peab kaasas käima elamisluba, mis annab talle õiguse tagasi pöörduda riiki, mis tema reisidokumendi on välja andnud.

Viisanõudest vabastamise alus on EÜ määruse nr. 539/2001 muudatus määrusega nr. 1932/2006 21.12.2006.

Soome piiril tuleb nõudmise korral esitada kehtiv reisikindlustus ja riigis viibimise finantseerimiseks piisavate rahaliste vahendite olemasolu. Pikemaks viibimiseks (õpingud, töö jms) on endiselt vajalik viisa.

Täpsem informatsioon Politsei- ja piirivalveameti kodulehelt või välisministeeriumi kodulehelt.

 

 

 

 

Reisija kohustused

 

Reisijad peavad järgima AS Tallink Grupi kehtestatud korranõudeid ja laeva kapteni korraldusi, mis puudutavad korda ja turvalisust laeval.

AS Tallink Grupi laevapersonal jätab endale õiguse tagasi saata reisijaid, kes on alkoholi või narkootiliste ainete mõju all, kes käituvad häirivalt või ähvardavalt, ohustavad kaasreisijaid, ise ennast, laeva turvalisust või kes muul viisil ei täida ülalmainitud vanuse-, korra- või muid nõudeid. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata reisija süül ülaltoodud põhjustel.

Laevakauplustest ostetud alkohoolsete jookide tarbimine avalikes kohtades on keelatud. Kõikide reisijate heaolu nimel ei ole lubatud teisi reisijaid häiriv käitumine (karjumine, kisamine, valjuhäälse muusika kuulamine, jms) kajutites või kajutite vahekäikudes.

Autotekk on reisi ajal suletud ning reisijatel autotekil viibimine on keelatud. Kõikides kajutites on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud suitsetamisruumides.

Reisija peab ise hoolt kandma oma pagasi eest. Tallink ei korva pagasiga seonduvaid õnnetusjuhtumeid, mis on tingitud reisija hooletusest. Juhul kui reisija ei ole jätnud oma raha, väärtpaberid või muud väärtuslikud esemed laevainfos olevasse seifi, ei ole laevafirma kohtustatud korvama tekitatud kahju. Kajutites olevatesse lukustatud kappidesse jäetud esemete eest laevafirma ei vastuta.

Reisija merereis ning veoleping laevandusettevõttega lõppevad sadamasse saabudes, mil reisija peab kajuti vabastama.

Reisija on ise kohustatud välja selgitama, kas talle kehtib tema reisi puhul viisa- või elamisloa kohustus. Reisija hangib ise reisiks vajalikud dokumendid ja vastutab nende kehtivuse ja õigsuse eest.

Reisija on kohustatud laevandusettevõttele korvama reisija hooletusest või hoolimatusest tekitatud kahju.

 

Vanusepiirangud Tallinki laevadel alates 01.11.2013

 

Üksikreisija

Vähemalt 18aastane reisija võib reisida üksi kõikidel laevadel kõikidel nädalapäevadel kõikidel kruiisidel ja ühesuunareisidel.

Vanusepiirang 18 aastat

0- 17-aastane võib reisida ööbimisega reisil

– koos vanema (ema, isa) või seadusliku hooldajaga;

– vanema või hooldaja poolt volitatud pereliikme või vähemalt 25-aastase järelevaataja seltsis (pereliikme/järelevaatajaga võib kaasas olla kuni 2 last lisaks oma lastele), 0-17 aastasel lapsel peab reisil kaasas olema vanema/hooldaja volitus;

– koos noortega peab igas kajutis olema vähemalt üks pereliige või järelevaataja;

– järelevaataja peab täitma järelevaataja ankeedi.

Vanusepiirang 15 aastat

0–14aastane võib reisida päevasel ühesuunareisil või päevareisil

– koos vanema (ema, isa) või seadusliku hooldajaga;

– vanema või hooldaja poolt volitatud pereliikme või vähemalt 25-aastase järelevaataja seltsis (pereliikme/järelevaatajaga võib kaasas olla kuni 2 last lisaks oma lastele), 0-14 aastasel lapsel peab reisil kaasas olema vanema/hooldaja volitus;

– koos noortega peab igas kajutis olema vähemalt üks pereliige või järelevaataja;

– järelevaataja peab täitma järelevaataja ankeedi.

15-17aastane võib sõltumata nädalapäevast reisida üksi päevasel ühesuunareisil või päevareisil, kui tal on kaasas vanema või hooldaja allakirjutatud reisiluba.

Selgitavad märkused

 • Pereliikmeks loetakse reisiva lapse vähemalt 18aastane isa, ema või seaduslik hooldaja või vähemalt 25aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem.
 • Reisi broneerija/reisija vastutab ise vajaliku reisiloa olemasolu eest.
 • Kui reisijal puudub vajalik reisiluba või on reisiluba puudulik või ta ei ole piisavalt vana, ei vastuta laevakompanii sellest tulenevate reisija lisakulutuste eest ega maksa piletiraha tagasi.
 • Hooldaja/järelevaataja vastutab alkoholiseaduse ja laeva sisekorraeeskirjade alaealistesse puutuvate punktide täitmise eest ning alaealise poolt laevakompaniile/hotellile/teistele reisijatele/endale põhjustatud kahjustuste eest.
 • Noorterühmadele kehtivad teised järelevaataja reeglid.

AS Tallink Grupp jätab endale õiguse vajaduse korral reiside vanusepiiranguid muuta.

Noorterühmad

Noorterühmadele kehtivad samad vanusepiirangud mis teistelegi reisijatele. Noorterühmaks nimetatakse reisijate rühma, kui samal broneeringul on 10 ja enam alaealist noort, kes reisivad ilma hooldajata. Noorterühma tuleb mainida juba broneeringu tegemisel.

Noorterühma järelevaatajaks on vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud AS Tallink Grupp juhistega järelevaatajale ning kirjutanud alla vastavale blanketile. Ühe järelevaataja vastutusel võib olla kuni 10 noort, kes kõik on blanketil ära mainitud. Järelevaataja kajut asub noortega samas klassis ning ta peab laevale minema koos tema vastutusel olevate noortega. Järelevaataja annab laeva infolauda blanketi, kuhu on kantud sadama check in-is saadud noorte kajutinumbrid. Igal noorterühma kuuluval alla 18-aastasel isikul peab kaasas olema vanema/hooldaja allkirjaga luba järelevaataja seltsis reisimiseks.

Lapsevanema/hooldaja kirjaliku volituse ja reisiloa vormistamiseks ning ankeetide täitmiseks kasutatakse AS Tallink Grupi blanketti, mille leiad peatükist „Noorterühmad“.

 

Reisiloa ja volituse peab reisile kaasa võtma ja esitama nõudmise korral laevale registreerimisel või laeva personalile.

 

Noorterühmad

 

Kõik noorterühma liikmed peavad enne reisi tutvuma noorterühmadele kehtestatud reeglitega.

Noorterühma kuuluvad rühmajuht, rühma järelvaatajad ja noorukid. Rühmajuht teeb broneeringu kas Tallinki rühmaosakonna või reisibüroo kaudu. Juba broneeringut tehes peab informeerima, et tegemist on noorterühmaga, sest nende kohtade arv laevas on piiratud. Tallink kinnitab broneeringu alles pärast kõikide rühma järelvaatajate andmete (nimi, aadress, telefoninumber) saamist ning väljastab rühmajuhile vastavalt rühma järelvaatajate arvule rühma järelvaataja reeglistikud.

Rühmajuht ja rühma järelvaatajad peavad reisima samas kajutiklassis, mis tema vastutuse all olevad noorukidki.

Rühma järelvaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes tunneb oma rühmaliikmeid (kuni 10 noorukit/järelvaataja kohta). Igal noorterühma kuuluval alla 18-aastasel isikul peab kaasas olema vanema/hooldaja allkirjaga luba järelevaataja seltsis reisimiseks.

Terminalis peab kogu rühm olema vähemalt üks (1) tund enne laeva väljumist. Rühmajuht registreerib laevapiletid ning edastab rühma järelvalvajatele tema vastutada olevate noorukite pardakaardid. Rühma järelvalvajad kirjutavad rühma järelvalvajate reeglistikku üles tema vastutada olevate noorukite kajutinumbrid. Iga rühma järelvalvaja läheb koos tema vastutada olevate noorukitega pardakaardi- ja passikontrolli ning siis laeva.

Rühma järelvaatajate kohustused

* Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorterühm ei segaks kära, lärmamise või mõne muu häiriva tegevusega teisi reisijaid.

* Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorukitel ei ole kaasas ega nad ei tarbiks alkohoolseid jooke.

* Rühma järelevaatajad peavad probleemide tekkimisel tegema koostööd ning abistama laevapersonali ning järgima meeskonna poolt antud juhiseid.

* Rühma järelevaatajad peavad rühmale teadvustama, et rühmal lasub kollektiivne vastutus põhjustatud kahjude, korrahäirete või teiste reisijate kallal toime pandud vägivallaaktide eest.

 

Ankeet ja juhised noorukiterühma juhile/järelvaatajale (eesti keeles) (pdf)

http://www.tallinksilja.com/documents/10192/2512046/instructions_for_guardians_of_youth_groups_ee/8ffbc67d-d134-437d-8afd-869662b05509

Lapsevanema/hooldaja volitus 0-17-aastase lapse/nooruki järelvaatajale (eesti keeles) (pdf)

http://www.tallinksilja.com/documents/10192/2512046/guardian_for_youth_up_to_age_17_ee/92e3ff21-4fe1-4006-b750-f82a5884e2ae

 

Tervislik seisund

 

Laevadel on meditsiinitöötaja, kes aitab ootamatult tekkinud haigusjuhtude puhul või annab esmaabi õnnetusjuhtumite korral.

Reisijad, kelle tervislik seisund on haiguse tõttu halvenenud, peavad enne reisi broneerimist konsulteerima oma arstiga, kas nende tervislik seisund võimaldab reisida.

Turvalisust silmas pidades ei soovita me reisida raseduse lõppfaasis.

Liikumispuudega reisijad peaksid arvestama võimalike liikumispiirangutega laeval, samuti võimalike ettetulevate häire- ja hädaolukordadega. Turvalisuse tagamiseks soovitame liikumispuudega, nägemis- või kuulmishäirega ning abistajat vajavatel reisijatel reisida ainult koos saatjaga. Liikumispuudest on vajalik teatada piletite broneerimisel.

Reisijad, kelle tervislik seisund on halb või mis võib reisi ajal halveneda, ning liikumispuudega reisijad peavad oma tervislikust seisundist teavitama laevapersonali ning edastama oma isikuandmed ning kajutinumbrid laevainfosse. Viimane on vajalik selleks, et laeva kapten saaks tagada kõikide reisijate turvalisuse ning et reis edukalt kulgeks.

 

Kokkuvõte meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest

 

Määrust (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi, hakatakse kohaldama alates 18. detsembrist 2012.

Selles on sätestatud õiguste miinimumpakett reisijatele, kes

 • kasutavad reisijateveoteenuseid, mille puhul pardalemineku sadam asub liikmesriigi territooriumil;
 • kasutavad reisijateveoteenuseid, mida osutavad liidu vedajad kolmanda riigi territooriumil asuva sadama ja liikmesriigi territooriumil asuva sadama vahel, ning
 • reisivad ristluslaevadel, mille puhul pardalemineku sadam asub liikmesriigi territooriumil².

Teatava kategooria veetransporditeenuste suhtes kõnealust määrust siiski ei kohaldata³.

Määrus (EL) nr 1177/2010 ei takista reisijail esitada veoteenuste tühistamise või hilinemise tõttu tekkinud isikliku kahju hüvitamise nõuet liikmesriigi kohtus siseriiklike õigusaktide alusel.

Õigus saada teavet

Kõigil meritsi ja siseveeteedel reisijatel on õigus saada piisavat teavet kogu oma reisi vältel. See hõlmab õigust saada teavet reisija õiguste ja riiklike täitevasutuste kontaktandmete kohta ning selle kohta, millised on transpordile juurdepääsu tingimused puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute jaoks.

Reisi tühistamise või hilinemise korral on reisijal õigus saada vedajalt või terminalioperaatorilt teavet tühistamise või hilinemise kohta mitte hiljem kui 30 minutit pärast reisi sõiduplaanijärgset väljumisaega ning eeldatava väljumis- ja saabumisaja kohta niipea, kui see on teada.

Õigus mittediskrimineerivatele lepingutingimustele

Kõigil isikutel on õigus osta pilet veetransporditeenuseid osutavatele laevadele ja ristluslaevadele, ilma et kedagi diskrimineeritaks otseselt või kaudselt kodakondsuse alusel või vedaja või piletimüüja asutamiskoha alusel liidus.

Õigus teenindusele ja abile

Kui reisijateveo- või ristluseteenus tühistatakse või selle väljumine hilineb rohkem kui 90 minutit, pakutakse reisijatele võimaluse korral tasuta suupisteid, einet või karastusjooke ootamisajale mõistlikult vastavas koguses.

Kui reisijal on väljumise tühistamise või hilinemise tõttu vaja üht või mitut ööbimist, pakub vedaja talle tasuta piisavat majutust pardal või maal ning transporti sadamaterminali ja majutuskohta ning sealt tagasi. Kui vedaja tõestab, et tühistamise või hilinemise põhjuseks on laeva ohutut käitamist takistavad ilmastikutingimused, siis vabastatakse ta kohustusest pakkuda tasuta majutust.

Reisijal ei ole õigust saada vedajalt abi, kui teda on enne pileti ostmist teavitatud reisi tühistamisest või hilinemisest või kui väljumine tühistatakse või hilineb reisija süül.

Õigus marsruudi muutmisele või hüvitisele reisi tühistamise või väljumise hilinemise korral

Kui väljumine hilineb sõiduplaanijärgsest väljumisajast rohkem kui 90 minutit või kui reisijateveoteenus tühistatakse, on reisijal õigus valida järgmiste võimaluste vahel:

 • võrreldavatel tingimustel ilma igasuguse lisatasuta marsruudi muutmine lõppsihtkohta jõudmiseks esimesel võimalusel ning
 • piletihinna hüvitamine ja vajaduse korral tasuta tagasireisiteenus esimesse väljumiskohta esimesel võimalusel vastavalt veolepingus sätestatule.

Õigus nõuda piletihinna osalist hüvitamist reisi lõppsihtkohta hilinenult saabumise eest

Reisijad võivad taotleda vedajalt hüvitist 25% piletihinnast, kui reis hilineb lõppsihtkohta rohkem kui:

 • üks tund reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab neli tundi;
 • kaks tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab üle nelja tunni, kuid ei ületa kaheksat tundi;
 • kolm tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab kaheksa tundi, kuid ei ületa 24 tundi või
 • kuus tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab rohkem kui 24 tundi.

Reisijad võivad taotleda vedajalt hüvitist 50% piletihinnast, kui reis hilineb lõppsihtkohta rohkem kui:

 • kaks tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab neli tundi;
 • neli tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab rohkem kui neli tundi, kuid ei ületa 8 tundi;
 • kuus tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab kaheksa tundi, kuid ei ületa 24 tundi või
 • 12 tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab rohkem kui 24 tundi.

Vedaja vabastatakse siiski kohustusest maksta reisijatele hüvitist reisi lõppsihtkohta hilinemise eest, kui ta tõestab, et hilinemise põhjuseks on laeva ohutut käitamist takistavad ilmastikutingimused või reisijateveoteenuse osutamist takistavad erakorralised asjaolud, mida ei oleks saanud vältida mõistlike meetmetega.

Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijate õigused

Selleks et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste reisijatega samaväärne võimalus veeteedel reisida, on puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel lisaks üldistele reisijaõigustele veel järgmised õigused:

 1. a) puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigus mittediskrimineerivale juurdepääsule transpordile

Vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad ei või keelduda puuet või piiratud liikumisvõimet põhjenduseks tuues broneeringu vastuvõtmisest, pileti väljastamisest, samuti puudega või piiratud liikumisvõimega isiku pardale lubamisest.

Kui puudega või piiratud liikumisvõimega isiku laevale kandmine on võimatu ohutusnõuete tõttu või kui pardaleminek on võimatu laeva ehituse või sadama infrastruktuuri ja seadmete tõttu, peavad vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad tegema kõik mõistlikud jõupingutused, et pakkuda asjaomasele isikule sobivat alternatiivset transpordivõimalust. Kui puudega või piiratud liikumisvõimega isikut, kellel on broneering ja kes on teavitanud vedajat oma erivajadustest, keeldutakse siiski pardale lubamast, võib ta valida hüvitise ja reisi marsruudi muutmise võimaluse vahel, viimatimainitut kõigi ohutusnõuete täitmise korral.

Vedajad, reisibürood või reisikorraldajad ei või puudega või piiratud liikumisvõimega isikutelt nõuda broneeringute või piletite eest kõrgemat tasu. Puudega ja liikumispuudega isikute broneeringutele ja piletitele kehtivad samad tingimused mis kõigi teistegi reisijate broneeringutele ja piletitele.

Vedajad ja terminalioperaatorid kehtestavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele ja neid saatvatele isikutele mittediskrimineerivad transpordile juurdepääsu tingimused.

 1. b) õigus eriabile

Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel on õigus vedaja või terminalioperaatori tasuta abile sadamates ja laeva pardal, sealhulgas laevale minekul ja sealt mahatulekul.

Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud peavad vedajat broneeringu tegemise ajal või pileti eelmüügist ostmise ajal teavitama, kas neil on erivajadusi seoses majutuse, istekoha või muude vajalike teenustega või kas neil on vaja kaasa võtta meditsiinitehnikat. Mis tahes muu abi vajadusest peavad puudega või piiratud liikumisvõimega isikud teavitama vedajat või terminalioperaatorit hiljemalt 48 tundi enne abi vajamist ning nad peavad ilmuma määratud kohta kokkulepitud ajal enne avaldatud pardalemineku aega.

 1. c) õigus saada hüvitist liikumisabivahendite kaotsimineku või kahjustamise korral

Kui vedaja või terminalioperaatori hooletuse tõttu on puudega või piiratud liikumisvõimega isiku liikumisabivahend või muu tema kasutatav erivarustus läinud kaduma või saanud kahjustada, peab vedaja või terminalioperaator maksma puudega või piiratud liikumisvõimega isikule hüvitist, mis vastab asjaomase varustuse asendusväärtusele või vajaduse korral parandamiskuludele.

Õigus esitada kaebusi vedajale ja riiklikele täitevasutustele

Reisijatel on õigus esitada vedajale ja riiklikele täitevasutustele kaebusi kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil teenust osutati või oleks tulnud osutada.

Vedajatel ja terminalioperaatoritel peab olema välja töötatud kaebuste käsitlemise mehhanism. Ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest teavitab vedaja või terminalioperaator reisijat sellest, kas tema kaebus on põhjendatud, tagasi lükatud või on veel käsitlemisel. Lõpliku vastuse peab vedaja või terminalioperaator reisijale andma hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist.

Kaebusi määruse (EL) nr 1177/2010 sätete väidetava rikkumise kohta võivad reisijad esitada riiklikele täitevasutustele.

Reisijate õiguste jõustamine riiklike täitevasutuste poolt ja samaväärsed mehhanismid

Määruses (EL) nr 1177/2010 sätestatud reisijate õigusi ja kohustusi, mis on seotud liikmesriigi territooriumil asuvatest sadamatest lähtuvate reisijateveoteenuste ja ristlustega ja kolmandatest riikidest sellistesse sadamatesse saabuvate reisijateveoteenustega, jõustab liikmesriikides määratud riiklik täitevasutus.

Kui liikmesriik on otsustanud jätta käesoleva määruse kohaldamisalast välja avaliku teenindamise lepingute või integreeritud teenustega hõlmatud reisijateveoteenused, peab ta reisijate õiguste täitmiseks tagama samaväärse mehhanismi olemasolu.

¹ Kokkuvõte on koostatud vastavalt määruse (EL) nr 1177/2010 artikli 23 lõikele 2. Käesoleval kokkuvõttel ei ole õiguslikku väärtust.

² Ristluslaeva reisijatel ei ole reisi tühistamise või hilinenud väljumise korral õigust hüvitisele ega õigust muuta reisi marsruuti, samuti ei ole neil õigust piletihinna hüvitamisele hilinenud saabumise tõttu.

³ Ei kohaldata reisimise suhtes kuni 12 reisija vedamiseks ettenähtud laevadel; laevadel, mille käitamise eest vastutavasse meeskonda ei kuulu rohkem kui kolm liiget; laevadel, mille kogu reisijateveoteenuse vahemaa ühes suunas on väiksem kui 500 meetrit; ekskursioonidel ja lõbureisidel, välja arvatud ristlused, ning ilma mehaanilise jõuallikata laevadel ning algupärastel, enne 1965. aastat projekteeritud ajaloolistel reisilaevadel ja nende üksikkoopiatel, mis on ehitatud valdavalt algupärastest materjalidest ja mis on ette nähtud kuni 36 reisija vedamiseks.

Lisaks võivad liikmesriigid otsustada mitte kohaldada kõnealust määrust kuni 17. detsembrini 2014 alla 300-tonnise kogumahutavusega meresõidulaevade suhtes, mida kasutatakse riigisisestel vedudel, ning määramata aja vältel seda mitte kohaldada avaliku teenindamise kohustuste, avaliku teenindamise lepingute või integreeritud teenustega hõlmatud reisijateveoteenuste suhtes, tingimusel et reisijate õigused on mõlemal juhul siseriiklike õigusaktidega piisavalt tagatud.

 

 

 

Lisa kommentaar