Infoühiskond ja andmete vahetamine

imgonline-com-ua-resize-spoCCf0nlGp8yKaasaegses infoühiskonnas on digitaalsetel andmetel ja nende kasutamisel võtmeroll enamikes eluvaldkondades, nii nagu kiviajal oli võtmeroll kivi töötlemise ja kasutamise oskusel. Digitaalsete andmete olemasolu ja nende kasutamise võimalus annavad suure eelise senise paberasjaajamise ees. Infoühiskond ja logistika sektor on oma iseloomult väga sarnased. Mõlemas sektoris korraldatakse logistikat, ühes valdkonnas andmete ja informatsiooni logistikat ning teises valdkonnas kaupade/toodete ja teenuste logistikat. Efektiivse logistika alus ongi õigete andmete alusel otsuste langetamine nii inimeste, aga aina enam ka süsteemide poolt. Kui sageli tehakse seda veel mitmete asjaolude tõttu paberil, siis tulevikus jäävad ellu need, kes suudavad oma äri korraldada läbi paremini optimeeritud infotehnoloogia ja otsusteks vajalike andmete kasutamise. Eesti on maailmas tuntud oma e-ühiskonna edukuse poolest, aga samas ei saa öelda, et seni tehtu annab alust loorberitele jääda, sest nii nagu ükski linn ei saa kunagi päris valmis ei saa ka ükski äri lõplikult valmis. Kui te soovite uusi mõtteid, kuidas oma äri paremini korraldada, siis Eesti e-riigi ekspert ja X-Tee projekti juurutaja Riho Oks on lahkesti nõus jagama oma kogemusi andmetest ning nende turvalisest vahetamisest.

Töötoas keskendume järgmistele infoühiskonna ja andmete vahetamise teemadele:
Usaldus
Turvalisus
Koosvõime
Vastutus
Tõestatavus
Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 40 inimest.