Logistikaseminar 2020 raames toimub PROLOG-i ideekonkurss teemal “Kuidas leida tarneahelas efektiivsuse, jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu tasakaal?”

 

Formaat: Vabalt valitud vormis töö individuaalselt autorilt
Sihtrühm: Eesti logistikatudengid ja -õpilased
Konkursi korraldaja: Eesti Tarneahelate Ühing (PROLOG)
Auhinnafond: Parima töö autorit premeeritakse 400 euroga.

Sisuline kontseptsioon:

Tänapäeva kiirestimuutuvas maailmas oleme end leidnud olukorras, kus järjest suuremaks faktoriks kogu maailma logistikas on keskkonnahoid. Süsinikuneutraalsus, roheline logistika, taaskasutus, tagastuslogistika – need on ainult mõned märksõnad, millega kaasaegne logistikasektor igapäevaselt kokku puutub. Keskkonda on meil ainult üks ning selle hoidmiseks on meil vaja pingutada. Kuna transpordisektor on üks saastavamaid sektoreid maailmas, tuleb meil leida järjest efektiivsemaid lahendusi. Siiski pole efektiivsus siinkohal ainuke võtmesõna. Lahendused peavad olema ka jätkusuutlikud, nii majanduslikult kui ka keskkonnahoidlikult. Kas on targem osta tooteid odavalt suure konteinerlaevaga Hiinast või tellida hoopis keskkonnasäästlikult kohaletoimetatud ning kvaliteetsemaid tooteid kallima hinna eest Euroopast? Milliste lahendustega on võimalik ühes tarneahelas hoida tasakaalus majanduslikku kasu ning keskkonnasäästlikkust? Siinkohal soovimegi algatada arutelu: kuidas korraldada efektiivselt tarneahelat nii, et majanduslik kasu, jätkusuutlikkus ja keskkonnahoid oleksid tasakaalus. Just Sinu ideest võib saada järgmine suur lahendus kogu maailma logistikas.

Konkursile kvalifitseerumise tingimused:

1) originaalne mõtteavaldus ühelt autorilt (et peaauhind on selgelt individuaalne, on ka kaasautorlus välistatud);

2) autor peab olema mõnes Eesti kõrg- või kutsekoolis kevadsemestril 2020 logistika või logistikaga seonduval erialal õpilane;

3) töö mahub nii sisuliselt kehtestatud raamidesse;

4) töö on keeleliselt ja stiililiselt korrektne;

5) töö on eesti või inglise keeles;

6) töö põhineb autori enda mõtetel mitte olulisel määral välistel allikatel. (NB! Teatav mõtteterade laenamine, koos viitamisega, või ka teatud uuringutele tuginemine, samuti koos viitamisega, võib olla lisaväärtus. Aga kindlasti ei pruugi iga väline mõte olla lisaväärtus);

7) töö on laekunud hiljemalt 2. märtsil 2020 aadressile info@prolog.ee ning on mõne üldkasutatava programmi formaadis.