Connecto Eesti AS projekteerib, ehitab ja hooldab elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasivõrke. Nende peamiseks eesmärgiks on kindlustada katkematu elektri- ja sideteenuste kättesaadavus, millest sõltuvad nii tavakodanikud, kogukonnad, ettevõtted kui ka riik.