Elektriga seonduvad probleemid on kõige teravamalt tunnetatavad siis, kui elektrit mingil põhjusel ei ole. Kuidas sellises olukorras käituda ja mis toimub teisel pool pistikut, jääb tihti tavalisele elektritarbijale teadmata. Milline on Elektrilevi valmisolek kriisiolukordade lahendamiseks? Millised kriisid võivad jaotusvõrku tabada ja kuidas neid lahendatakse? Millised ohud kaasnevad ulatuslike elektrikatkestustega?

Eesmärk: Mida saaksid teha osalejad, et elektrikatkestuse tagajärjel oleks võimalikult väiksed kahjud?