Logistikaseminar 2019 raames kutsuvad PROLOG ja TalTech Majandusteaduskond logistikuid osalema traditsioonilisel PROLOG Supply Chain Academy esseekonkursil “Tuleviku tarneahel ja minu roll selles”

 

Formaat: lühiessee mahus 500-750 sõna individuaalselt autorilt

Sihtrühm: Eesti logistikaüliõpilased

Konkursi korraldajad: Eesti Tarneahelate Ühing (PROLOG) ja TalTech Majandusteaduskond.

Auhinnafond: Parima töö autorit premeeritakse reisipaketiga kolmepäevasele logistikamessile Münchenis juunis 2019. Esikolmikule rahalised auhinnad.

Sisuline kontseptsioon:

Kuigi modernne maailm on turbulentne, on pikaajalise visiooni omamine siiski väärtuslik. Tuleviku peale mõtlemine, eriti kui seda teha süstemaatiliselt ja distsiplineerivalt, aga ka inspiratsiooniga, ei ole kindlasti raisatud aeg.

Meie konkursi eesmärgiks on algatada mõtisklus: mis on see kõige tähtsam, mida ma soovin oma karjäärilt aastal 2025 ning mida ma teen juba täna, et seda visiooni realiseerida. (Ehk: ainult unistused stiilis „kabinet-kõrgel korrusel, aktsiad, võim“ ei ole fookuses. Nad on liiga üldised ja tõenäoliselt jagatud paljude vahel. Aga mis on Sinu visioon, mis võib oluliselt erineda teistest?) Ühe lihtsa mudeli järgi on strateegial kolm komponenti: a) kus ma olen täna? b) kus ma tahan olla tulevikus? C) milline suund tuleb võtta juba täna, et liikuda soovitud tuleviku poole. Sama mõttemalli võiks kasutada ka siin – mis on Sinu sihtpunkt aastal 2025 ja mida Sa teed täna, et selles suunas liikuda. Ilmselt jällegi: on virn geneerilisi tegureid, nagu „käin koolis“ ja „loen uudiseid“ – aga eelkõige otsime esseedes just seda unikaalset, milles peitub „Sinu enda valem“.

Mõned mõttekohad (mida võib, kuid ka ei pruugi kasutada essees pidepunktidena):

  • Millisena ma näen tuleviku tarneahelat
  • Tehnoloogia ja inimese seosed tarneahelas
  • Palgaline karjäär või ettevõtlus?
  • Teenusepakkuja või teenuse ostja
  • Geograafiline haare – kas Eestis, Saksamaal või Sri Lankal?
  • Kas spetsialisti fookus (tunned pigem läbi-ja-lõhki üht funktsiooni, tööprotsessi või valdkonda) või generalisti fookus (armastad pigem suurt pilti)?
  • Mis on Sinu arengumootorid (kool, töö, hobid, võrgustikud, projektid…?)
  • „Kasulikud harjumused“ (…kes teeb enne hommikusööki 100 kätekõverdust, kes aga hoopis „seitset võimatut asja“…)
  • Kas pigem detailsem „plaan A“ või hoopis paindlikkus näha uusi avanevaid võimalusi (plaan B, plaan C..)?
  • Kas kõik raha eest või ka heategevus?

Seega: nagu Sa tõenäoliselt nõustud, saab toodud pealkirja alla mahutada vägagi erinevaid mõtteid. Ja seda me kõigilt Teilt ootamegi – laske käia, avaldage meile muljet ja jätke paberile oma kõige huvitavamad mõtted.

 

Konkursile kvalifitseerumise tingimused:

1) originaalne mõtteavaldus ühelt autorilt (et peaauhind on selgelt individuaalne, on ka kaasautorlus välistatud);

2) autor peab olema mõnes Eesti kõrgkoolis kevadsemestril 2019 logistika või logistikaga seonduval erialal üliõpilane;

3) essee mahub nii sisuliselt kui mahult kehtestatud raamidesse;

4) essee on keeleliselt ja stiililiselt korrektne;

5) essee on eesti või inglise keeles;

6) töö on olemuselt käsitletav esseena – st põhineb autori enda mõtetel mitte olulisel määral välistel allikatel. (NB! Teatav mõtteterade laenamine, koos viitamisega, või ka teatud uuringutele tuginemine, samuti koos viitamisega, võib olla lisaväärtus. Aga kindlasti ei pruugi iga väline mõte olla lisaväärtus);

7) töö on laekunud hiljemalt 10. märtsil 2019 aadressile tarvo.niine@taltech.ee ning on mõne üldkasutatava tekstitöötlusprogrammi formaadis.