Päevajuht – Märt Treier


Meil on rõõm teatada, et tänavusel aastal juhib Logistikaseminari Märt Treier.

Treier omab aastatepikkust töökogemust nii Eesti Rahvusringhäälingus raadiouudiste juhina kui ka TV3-s uudistetoimetaja ja seejärel toimetuse juhina.

Tema kogemuste pagas ei piirne üksnes televisioonis töötamisega, ta on samuti olnud pikalt seotud Vikerraadioga, juhtides sealset hommikuprogrammi.

Pildi autor: Tanel Valdna/ERR

 

Avakõne – Raul Toomsalu

 

Meie selle aasta seminari juhatab sisse AS Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. 

Koolis olid Rauli lemmikõppeaineteks reaalained ning keskkooli lõpus tegi ta ka valikeksami füüsikas. Aasta hiljem müüs ettevõtja hingega Raul maha isa kingitud auto, millest saadud tulust jagus täpselt ühe semestri õppemaksu tasumiseks EBS-is. Logistikaseminari avakõneleja on oma karjääri jooksul ettevõtteid loonud ja saneerinud, arendanud ja ümber kujundanud – seda nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Kogemused on kaasa andnud teadmise, et unistada tuleb suurelt ja kitsikus täna, pöördub õigete otsuste korral eduks tulevikus.

 

 

ERILOGISTIKA

 

Arkadi Popov – Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kiirabikeskuse juhataja

 

Meil on suur rõõm tutvustada Teile meie Erilogistika teemaploki esinejat, kelleks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popov.

Kiirabikeskuse koosseisu kuuluvad kiirabiosakond koos telemeditsiini üksusega, reanimobiiliosakond koos väikesaarte üksusega ja katastroofimeditsiini osakond. 

Arkadi Popov tuleb meile rääkima Kiirabikeskuse töö logistilisest poolest ning koostööst häirekeskuse ja politseiga.

 

 

Kirill Spektor – Operaili veotingimuste peaspetsialist 

 

AS Operaili veotingimuste peaspetsialist Kirill Spektor on tegelenud ebagabariidislite vedudega juba üle viie aasta. Raudteetransport huvitab meie esinejat oma kiire arengu tõttu, lisaks tunneb Kirill, et saab selle töö juures piisavalt väljakutseid ning pidevalt luua uusi lahendusi. Tänu oma tehnilisele taiplikusele ning iseseisvusele suudab Kirill pakkuda klientidele ohtuimat ja parimat tulemust seoses kaupade transpordiga. 

Selle aasta seminaril räägib Kirill Spektor kuulajatele lahti, kuidas siis ikkagi käib raudteed pidi eriveoste laadimine ning vedamine. Esinemisega annab ta kuulajatele edasi oma nägemuse raudteeveo eripäradest koos näidetega, lähtudes enda kogemustest sellel alal.

 

Vahur Krautman – Kaarlaid

 

Kuulutame välja Erilogistika teemaploki teise esineja – Vahur Krautmani, kes tegeleb erivedude korraldamisega. Esinejaga on võimalik tutvuda läbi tema enda sõnade:

„Eriveod paelusid mind juba lapsest saati kui juhtusin Discovery Channel’i pealt teemakohaseid saateid nägema. Üks koostööpartner hiljuti ütles pooleldi naljatades, et küll see erivedude sektor on ikka loominguline – pidevalt tuleb teil midagi uut leiutada. Vast just see on loominguline osa meie erialas – ühte asja saab ja võib mitut moodi õigesti teha – paitab sisemist kunstnikuhinge ja ei lase rutiinil liigselt võimust võtta. Kõrvutades seda projektidega kaasneva adrenaliini, kõikehõlmavate professionaalse ärimaailma inimsuhete- ja juriidikarägastiku ning reaalse maailma füüsika- ja matemaatikareeglitega siis just see igapäevane “kunst vs kommerts” võrrandi tasakaalupunkti otsimine on teinud minust erialase fanaatiku. Vabal ajal satun laulukoolis WAF andma vokaaltehnika tunde ja bändiga Wiiralt kulutama lavalaudu.”

Meie selle aasta seminari käigus toob Vahur Krautman kuulajateni erivedude kitsaskohad ning huvitava integreeritud veo näite.Lisaks esitab Krautman oma mõtteid viimase kümne aasta suurematest muutustest Eesti erivedude valdkonnas.

 

Martin Niinepuu – Kaitsevägi

 

Erilogistika ploki viimasena väljakuulutatud esineja on Eesti Kaitseväes rahvusvahelise logistikaga tegelev leitnant Martin Niinepuu, kes on tegevteenistuses olnud juba üle 10 aasta. Niinepuu alustas oma teed Suurtükiväest ning alates 2017. aastast tegeleb ta Kaitseväe rahvusvahelise transpordiga. Meie seminari esineja sõnul on tema praegune töö sama värvikirev kui kogu eelnev teenistus oma erinevate ametikohtadega kokku. Kõige enam pakub talle Kaitseväe rahvusvahelise transpordiga tegelemise juures rahulolu võimalus olla loominguline ja piisavalt iseseisev, lisaks esineb tema töös vähe rutiini.

Niinepuu keskendub oma esinemise käigus tsiviil-ja kaitseväe logistikale, seda kas need kaks erinevad, saab otsustada aga kuulaja ise. Leitnant toob seejuures reaalseid näiteid missioonidel kasutusel olevast logistikast. Veel tuleb teemaks Eesti osalemine strateegilises õhutranspordi programmis seoses C-17 militaarlennukiga, mille juures on rõhk antud lennuki lennutundide ostmisel.

“Kui Eesti Kaitseväe üksused, kaup, varustus või tehnika liigub, siis võite kindlad olla, et liikumise koordineerimise keskus on alati otseselt või kaudselt kaasatud.”

 

 

IT

 

Thomas Tammus – Bolti tõukerataste Eesti suunajuht

 

IT ploki esimene esineja on Bolti tõukeratase Eesti suunajuht Thomas Tammus. Thomas on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika eriala ning tegutsenud tänaseks antud valdkonnas 5 aastat. Esineja omab töökogemust nii veokorralduses, Transpordiametis kui ka ajateenistuses varustuskompanii ülemana. Tänaseks on ta ametis Eesti ühes edukamas startup ettevõttes nimega Bolt.

Logistika juures meeldib talle selle laiaulatuslikus, sest seda on kõikjal. Thomase arvates võidetakse logistika abil sõdu nii lahinguväljal kui eraettevõtluses, kuid ilma läbimõeldud logistikasüsteemita jäädakse teiseks. Aga nii sõjas kui ka ettevõtluses on ruumi ainult esimestele. 

Transport ja logistika ei võrdu ainult sõnadega veokorraldus ja veoauto, vaid see on alati olnud midagi palju enamat. Tehnoloogialahenduste peavoolustamise tagajärjena on kasutajakesksemaks muutunud ka inimeste liikuvus ja logistika laiemalt. Näiteks tänu platvormlahendustele saame olla ise logistikud ning leida kiiremaid lahendusi, kuidas ennast või soovitud kaupa liigutada punktist A punkti B soodsamalt ja ajasäästlikult. Pakirobotid, elektrirulad, viimane miil ja kasutajapaindlikkus on viimase kümnendi lõpuaastate võtmesõnad ning möödunud aasta lõpus jäid transpordivaldkonnas enim linnapildis domineerima isiklikud ja rendielektritõukerattad. Iga uus tehnoloogia tekitab aga küsimusi ning küsimused tahavad vastuseid. Kui palju on vaja kasutajatele uut tehnoloogiat kasutama õpetada? Kas linnade infrastruktuur on uuteks väljakutseteks valmis? Kas uusi teenuseid on vaja reguleerida? Ning kas tõukerattaga saab isegi Kuule? Sellest räägib Bolti tõukerataste Eesti suunajuht Thomas Tammus.

 

Margot Heinsalu – DPD Baltikumi äriarendusjuht

 

Margot on töötanud transpordi alal pea 5 aastat ning alates veebruarist tegeleb ta ettevõttes DPD Baltikumi äriarendusega, mille ülesanneteks on tuua turule uusi ja arendada olemasolevaid teenuseid nii, et need oleksid konkurentsivõimelised ja pakuksid nii klientidele/ettevõttele rohkem väärtust.

Transpordi ja logistika äris paelub Margotit vaheldusrikkus ja võimalus kogu aeg midagi uut õppida. Tema sõnul on valdkond huvitav ja täis pöördelisi etappe, kus uusi põnevaid lahendusi tuleb peale lausa igapäevaselt.

Tema esitlus keskendub sellele, kuidas teenus transpordiäris üldse sünnib ja mis kõik toimub enne, kui teenust üldse pakkuma saab hakata: mis on olulised faktorid tagataustal, et pakk jõuaks saatjalt saajale lubatud tingimustel.

 

Ingmar Roos – Tpileti juhatuse esimees

 

IT ploki esineja Ingmar Roos on meesterahvas, kelle elus on lisaks logistikale jäetud ka ruum äriinfotehnoloogiale. Algselt õppis Roos logistikat, kuid peale mõnd aastat töötamist leidis ta, et soovib edasi areneda. Nii jõudiski meie esineja  tagasi ülikooli, IT erialale õppima.

Tänu Roosi tahtejõule ja eneseteostusvajadusele on tänaseks Eestis Tpilet, mis on aidanud muuta bussiga liikumise lihtsamaks ja kiiremaks. Antud rakendus koondab enda alla nii pileti ostu kui ka kogu bussireiside info.

Me ostame tihti bussipileti mitte enam bussijuhilt, vaid just oma nutitelefonist või arvutist, kuid kas Te olete mõelnud kuidas see on muutnud bussindust? Piletituru digitaliseerimise mõjust bussi sektorile tuleb Meile rääkima Tpileti juhatuse esimees Ingmar Roos.

 

 

MEELELAHUTUS

 

Siim Kroon – International Horse Show tehniline juht

 

Meie Meelelahutuse ploki esineja Siim Kroon töötab igapäevaselt Ruila tallis, mis korraldab rahvuslike ja rahvusvahelisi ratsavõistlusi. Silmapaistvate tegude eest kutsuti Siim 2013. aastal Tallinn International Horse Show tehniliseks juhiks. Sellest ajast saadik on ta aidanud korraldada antud suurvõistlust Saku Suurhallis, lisaks omab ta kogemust väiksemate samalaadsete ürituste korraldamises. Siim on usaldusväärne mees, kelle poole pöördutakse informatsiooni saamiseks kõige hobustega seonduva kohta, isegi nende võistlusväljakute ja tallide ehitamisel.

International Horse Show tehniline juht Siim Kroon toob kuulajateni eelpool mainitud ürituse logistilise poole. Rääkides esinemise käigus nii lihtsast logistika korraldamisest nagu toitlustus kui ka keerulisemast logistikast nagu loomade transportimine. Kroon avaldab seminari kuulajaskonnale erinevad komplikatsioonid, mis on esinenud seoses hobuste toomisega Eestisse, mille juures räägib ka leitud lahendustest. 

 

 

Mihkel Sirelpuu – Live Nation Estonia tehniline juht

 

Meie selle aasta seminari Meelelahutuse teemaplokis teisena üles astuv Mihkel Sirelpuu on ettevõtte Live Nation Estonia tehniline juht. Live Nation Estonias (endine BDG Music) on Mihkel töötanud kokku 12 aastat ja nende aastate jooksul on ta korraldanud üle 300 ürituse. Neist kõige huvitavamaks ja muusikamaastiku suurimaks väljakutseks võib pidada Metallica kontserti Tartus Raadil.

Oma esimese kontserdi korraldamise kogemuse sai meie meelelahutuse ploki esineja juba 8 aastaselt ning sellest ajast peale on see pisik olnud tal sees. Sirelpuu toob meieni kontsertide korraldamise logistika, mille fookuses on suurkontsertide korraldamine.

 

 

Kristofer Piir – Allfilmi produtsent ja location manager

 

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas toodetakse filme? Milline roll on logistikal filmide tegemisel? Kui palju planeerimist nõuab ühe filmi tootmine? Eesti suurima filmistuudio Allfilm produtsent ja location manager Kristofer Piir tutvustab filmiproduktsiooni logistilisi aspekte.

 

 

 

 

Janno Siitan – Shell Helix Rally Estonia haldusjuht

 

Ralli korraldamisega seotud logistilistest tegevustest räägib meile Rally Estonia haldusjuht Janno Siitan. Sel suvel kümnendat korda toimuva ralli korraldamisega on ta olnud seotud 2,5 aastat. Autospordipisik on Jannol sees juba lapsepõlvest saati, ta jälgib nii autorallit kui ka auto- ja motosporti üldisemalt ning on paar korda ka ise kaardilugejana ralliautosse istunud.


Janno ettekandest saame teada, kuidas käib pealtvaatajate paigutuse, teede, lavade, tribüünide ja hooldusala planeerimine ning milliseid väljakutseid on toonud WRC tiimide osalemine rallil.