Sakala keskus, Viljandi

Logistikaseminaril on vaja ideaalset keskkonda ning head toimumiskohta. Just viimase pärast on korraldusmeeskond pead murdnud. Saime vihjeid, et seminari toimumiskohaks võiks olla Viljandi. 03.12.2015 käisime vaatamas Sakala keskust. Hoone oli suur ning 04.03.2016 kuupäevale ei olnud keskusel ka broneeringuid. See kuupäev oli sobilik seminari korraldamiseks. Lisaks käisime läbi erinevad ruumid ning saime ettekujutuse, kus ja mismoodi seminari läbi viia. Kinnitus mõte, et Logistikaseminar 2016 toimub Sakala keskuses. Käik Viljandis andis juurde inspiratsiooni, et korraldada üks kordaläinud logistikaseminar ning pakkuda külastajetele meeldejääv kogemus. Seniks kõike paremat.

tänu1tänu2

 

Kohtume Logistikaseminaril 2016!