Mis ja kuidas?

Klassikalise debati asemel toimuvad sel aastal erinevad töötoad. Arvestades varasemat külastajate tagasisidet, otsustasime läbi viia midagi uut. Kõigil osalejatel on võimalus ligi kümne erineva töötoa seast valida 2 meelepärast  ja nendes aktiivselt kaasa lüüa. Ühe töötoa kestus on 45 minutit, välja arvatud töötuba nr 9, mis kestab 90 minutit. Töötubades saab koos ettevõtete esindajate või õppejõududega arutada erinevate päevakajaliste teemade üle, kuid ka mänguliselt teadmisi omandada. 

Töötuba nr 1 –  Tarneahela tsentraliseerimise õppetunnid ja kitsaskohad

Magnus Reimann_Töötuba

NB! TÖÖTUBA ON VÄLJA MÜÜDUD!

Magnus Reimann, tarneahela juhtimise vanemspetsialist-ostja

Töötoas tutvustatakse tarneahela optimeerimist ja efektiivsemaks muutmist ning võimalikke kitsaskohti. Ühises vestlusringis saavad osalejad jagada oma  kogemusi, arvamusi ja ettepanekuid.

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 40 inimest.

 

 

 

 

Töötuba nr 2 – Kriiside maandamine intermodaalse veo korraldamisel

urmas_peterson_TöötubaNB! Töötuba on välja müüdud!

Urmas Peterson, EVR Cargo AS Kaubaveo äriüksuse müügiosakonna juht

Kriiside maandamine intermodaalse veo korraldamisel – Intermodaalne vedu ehk mitmete transpordiliikide kombineerimine tundub ainuloogiline lahendus erinevate transpordiliikide parimate omaduste ära kasutamiseks. Paraku meenutab see praktikutele mistahes kriise, mille põhjustajateks on erinevate osapoolte kitsendused ja plaanimuudatused ning nende probleemide kasvamine igas järgnevas lõigus.

Töötoas arutatakse, millistele nõudmistele peaksid transpordi ja logistika ettevõtete pakutavad teenused vastama, et nad oleksid rakendatavad intermodaalses veo planeerimises kriise tekitamata. Arutelu üheks püüdluseks on ka ennustada, millal suudetakse luua IT- lahendus, mis suudaks prognoosida enamlevinud kaupade intermodaalse veo marsruuti, aega ja maksumust nii, nagu google maps seda täna suudab reisijateveo puhul teha.

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 20 inimest.

 

 

 

Töötuba nr 3 – Infoühiskond ja andmete vahetamineHeiko Vainsalu

 

 

NB! TÖÖTUBA ON VÄLJA MÜÜDUD!

Heiko Vainsalu, Roksneti valdkonnajuht

Kaasaegses infoühiskonnas on digitaalsetel andmetel ja nende kasutamisel võtmeroll enamikes eluvaldkondades, nii nagu kiviajal oli võtmeroll kivi töötlemise ja kasutamise oskusel. Digitaalsete andmete olemasolu ja nende kasutamise võimalus annavad suure eelise senise paberasjaajamise ees. Infoühiskond ja logistika sektor on oma iseloomult väga sarnased. Mõlemas sektoris korraldatakse logistikat, ühes valdkonnas andmete ja informatsiooni logistikat ning teises valdkonnas kaupade/toodete ja teenuste logistikat. Efektiivse logistika alus ongi õigete andmete alusel otsuste langetamine nii inimeste, aga aina enam ka süsteemide poolt. Kui sageli tehakse seda veel mitmete asjaolude tõttu paberil, siis tulevikus jäävad ellu need, kes suudavad oma äri korraldada läbi paremini optimeeritud infotehnoloogia ja otsusteks vajalike andmete kasutamise. Eesti on maailmas tuntud oma e-ühiskonna edukuse poolest, aga samas ei saa öelda, et seni tehtu annab alust loorberitele jääda, sest nii nagu ükski linn ei saa kunagi päris valmis ei saa ka ükski äri lõplikult valmis. Kui te soovite uusi mõtteid, kuidas oma äri paremini korraldada, siis Eesti e-riigi ekspert ja X-Tee projekti juurutaja Riho Oks on lahkesti nõus jagama oma kogemusi andmetest ning nende turvalisest vahetamisest.

Töötoas keskendume järgmistele infoühiskonna ja andmete vahetamise teemadele:
Usaldus
Turvalisus
Koosvõime
Vastutus
Tõestatavus
Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 40 inimest.

 

 

 

Töötuba nr 4 – Kuidas lennunduses kriisidega toime tulla?

Erki_Urva_Töötuba

NB! TÖÖTUBA ON VÄLJA MÜÜDUD!

Erki Urva,  Nordic Aviation Group AS Partnersuhete direktor

Kogu maailma reisilennunduse ajalugu on üks liikumine kriisist kriisi. Kriise ei saa vältida, kriisidega tuleb hakkama saada.

Töötoa raames annab Erki Urva (moderaator) ülevaate maailma lennunduses toimuvast ning ärimudelite muutumisest. Samas kontekstis räägib ta ka Nordicast ja selle ärimudelist.

Eesmärk: õppida kriisikogemustest ja luua selline ärimudel, mis võimaldab kriisidega hakkama saada ja välistada pankrotti.

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab korraga 40 inimest.

 

 

Töötuba nr 5 – Tööohutuse tagamine inimeste ja robotite poolt jagatud töökeskkonnas

Rein_Roosmäe_Töötuba

NB! TÖÖTUBA ON VÄLJA MÜÜDUD!

Rein Roosmäe, Ericsson Eesti Tallinna tehase siselogistika juht

Tänapäeval ei imesta enam keegi selle üle, et teatud tööülesandeid täidavad robotid. Kuidas tagada ohutus olukorras, kus robotid ja inimesed töötavad koos? Kas ohutu protsess peab olema ebaefektiivne? Arutleme sellel teemal Ericsson Eesti AS näitel.

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 30 inimest.

 

 

Töötuba nr 6 – Töötajasõbraliku keskkonna loomine

Merilin Ednaševski_Töötuba

NB! TÖÖTUBA ON VÄLJA MÜÜDUD!

Merilin Ednaševski, Human Resources Business Partner

Töötoas tutvustab läbiviija, kuidas nende firmas on loodud töötajasõbralik töökeskkond ja milliseid hüvesid töötajatele pakutakse. Ühises vestlusringis arutletakse, millised on tudengite ootused töökeskkonnale ja selle parandamise võimalused ettevõttes.

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 40 inimest.

 

 

 

 

Töötuba nr 7 – Uus põlvkond tööl – põhiväärtuste erinevused

TiinaSaarVeelmaa_ASProekspertTööõnnespetsialist_Töötuba

NB! TÖÖTUBA ON VÄLJA MÜÜDUD!

Tiina Saar- Veelmaa, karjäärinõustaja ja Proeksperdi tööõnnespetsialist

Uus põlvkond tööl – põhiväärtuste erinevused – võimalus kuulda ja mõista nägemust uuest töötamise korrast. Mida tänased töövõtjad väärtustavad töökohal kõige rohkem. Tööandjatel tekib võimalus oma seisukohti kaitsta (oponeerida ja apelleerida). Vestlusring, kus kaks erinevat osapoolt kohtuvad ja oma seisukohti jagavad, et paremini mõista teineteise vajadusi tööturul.

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 20 inimest.

 

 

 

 

Töötuba nr 8 – 5S töökoha optimeerimine

Ingrid Joost

NB! TÖÖTUBA ON VÄLJA MÜÜDUD!

Ingrid Joost, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud

Mängulisel teel selgitatakse, kui oluline on töökoha korrastamine  ja tööprotsessi optimeerimine. Näidatakse, kuidas töötaja saaks kiiremini tööellu sisse elada ja kuidas saab tööprotsessist eemaldada ebavajaliku. Ahhaa efekti võivad kogeda nii tudengid kui ka ettevõtete esindajad.

Eesmärk: näha ja kogeda, kui suurt kasu võib saada protsesside optimeerimisest

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab korraga 40 inimest.

Töötuba nr 9 – Piirangute teooria täringumäng

Tarvo Niine_TöötubaTarvo Niine, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud

Piirangute teooria täringumäng on juhtimisguru Eliyahu M. Goldratti (1947-2011) kirjeldatud mäng, mis õpetab tootmisahelas varusid kavandama varieeruva jõudluse tingimustes. Mängu üks praktilisi õppekohti on printsiip trumm-puhver-nöör, mis läbi mängu mehaanika kõigile kerge vaevaga selgeks saab. Mängu võistlusmomendi kõrvale mõtiskleme ka LEAN printsiipide üle ja katsume vahet teha, mida õpetab Goldratt piirangute teoorias, mida aga propageerib LEAN lähenemine.

Töötuba toimub eesti keeles ja osaleda saab 54 inimest.

 

Töötuba nr 10 – Tudengibox

Kiirkohtingu stiilis töövestlus. Eelnevalt saadud info põhjal on tööandjal võimalik tulevaselt praktikandilt (töövõtjalt) küsida täpsustavaid küsimusi. Lühikese aja jooksul on võimalik tööandjal mõista, kas tudeng (töövõtja) on see, keda ettevõte vajab. Tudengitel on võimalus leida endale meelepärane praktika ettevõte.

Tudengibox toimub eesti keeles ja osaleda saab korraga 20 inimest.