Kutsume osalema PROLOG Supply Chain Academy tudengikonkursil.

SCM ACADEMY tudengikonkurss toimub juba üheksandat korda, mille võitjaid tunnustatakse
Logistikaseminaril. Korraldajad (PROLOG ja Logistikaklubi) soovivad panustada
tulevaste tarneahelate valdkonna professionaalide arengusse.
Varasemat esseekonkurssi oleme laiendanud. Konkursile on oodatud loovtööd, mis
käsitlevad logistikavaldkonna teemasid või probleeme. Oodatud on erinevad formaadid (N:
essee, video, makett, mudel jne). Teemadering ei ole piiratud ning konkursi tööd on
teretulnud nii eesti kui inglise keeles. (Näiteks: õppevideo laotehnoloogiast/laologistikast;
essee“ Tuleviku töökohad tarneahelas “ või“ Millised töökohad kaovad, millised muutuvad ja
millised lisanduvad tuleviku tarneahelas”, mobiilirakendus töö- ja puhkeaja jälgimiseks, uus
kontseptsioon või protsessi arendus jne).

*Palume tööd saata meilile: info@prolog.eemärgusõnaga tudengikonkurss, hiljemalt 12.03.2018. a.

Konkursile esitatud töid hindab ekspertžürii ning parimad kantakse ette Logistikaseminari
2018 raames (15.03.2018).

PROLOG on peaauhinnaks välja pakkunud töö autorile või autorite kollektiivile külastuse
konverentsile IFPSM World Summit 2018 Helsingis 27. septembril. IFPSM konverents kujutab
endast kogu maailma ostu- ja tarneahela tipptegijate kokkusaamist ning võimaldab
tudengitel kuulda olulisimaid teemasid ostulogistikaga seonduvast ning luua tuleviku tarbeks
väärt kontakte. Žüriil on õigus vastavatasemeliste esseede puudumisel peaauhind välja
andmata jätta.

PROLOG SCM ACADEMY ehk tarneahelate juhtimise akadeemia on tudengikonkurss – selles
valdkonnas Eestis unikaalne. Konkursi elluviimise initsiatiiv tuli PROLOG-ilt (Eesti Ostu – ja
Tarneahelate Juhtimise Ühing) seoses logistika ja tarneahelate juhtimise temaatika
aktuaalsusega. Konkursi eesmärgiks on aktiviseerida tudengite tarneahelate juhtimise ja
logistika alast teadustegevust ning julgustada inimesi esitama uusi küsimusi, otsima neile
vastuseid ning jagama oma vastuseid avalikkusega. Kõik suured asjad saavad alguse
väikestest. Ka sina saad anda osalusega oma panuse!

Konkursiga soovime innustada erinevate erialade üliõpilasi osalema tarneahelate juhtimise
valdkonna teadustegevuse edendamises. Ülesehituse ja korralduse poolest on SCM Academy
võimaluseks kõigile Eesti ja välismaa ülikoolide bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppes
õppivatele üliõpilastele ja noorteadlastele. Selle konkursi raames saavad osalejad tutvustada
oma valdkonna tarneahelate juhtimise alaseid teadusuuringuid laiemale auditooriumile.
Toetava keskkonna loomise kaudu võimaldab SCM Academy kohtuda tarneahelate juhtimise
erinevatel osapooltel – üliõpilased, akadeemiline personal, ärisektor –  jagada ideid ning
arendada need valdkonna perspektiivseteks projektideks.

*Esitatud loovtöödes eeldatakse autori (autorite kollektiivi) konkreetset isiklikku panust.