Vahur Krautman – “Viimase kümne aasta muutused erivedude valdkonnas ja ala kitsaskohad”